calisto.bg

Ваучер за подарък

Подарете спомен за цял живот! Ако не можете да изберете конкретна почивка или екскурзия подарък, Calisto Tours ви дава възможността да подарите ваучер на избрана от вас стойност.

Притежателят на ваучера може да избира от огромен каталог екскурзии и почивки както в България, така и в чужбина.
 

Ваучерът за подарък представлява официален документ, удостоверяващ правото на притежателя му да получи туристическа услуга от Calisto Tours.
 
ВАЛИДНОСТ: 
  • Ваучер за подарък на определена стойност е валиден една календарна година от дата на закупуване и не може да бъде удължен;
УСЛОВИЯ за използване на ваучера:
  • Да направите предварителна заявка за избрана туристическа услуга;
  • Наличните свободни места са предмет на изрично потвърждение от страна на Calisto Tours;
  • Calisto Tours приема предплатените ваучерите от техните притежатели, като приспада стойността на ваучера от стойността на резервираната туристическа услуга. В случай, че стойността на ваучера е по-малка от цената на заявената услуга, разликата до пълния размер се доплаща от потребителя. В случай, че ваучерът е на стойност по-голяма от заявените услуги, разлика не се възстановява;
  • Ваучерът за подарък се използва еднократно;
  • За една резервация не може да се използва повече от един ваучер;
  • Ваучерът за подарък е поименен и не може да се преотстъпва;
  • Ваучерът за подарък не подлежи на връщане;
  • Ваучерът за подарък не подлежи на замяна за неговия паричен еквивалент;
  • Приносителят на ваучера е титуляр на реалната резервация и на договора за туристическите услуги;

 

Дестинации